Taneční kroužek

Taneční a pohybová průprava pro děti 

“TANEČNÍ ŠKOLA COUFALOVI”

Zahajuje kroužek v MŠ v úterý 4. října 2022

od 14:30 hod. ve třídě Kuřátek.

Cena kroužku je: 1 100,- Kč/pololetí/12 lekcí

Zájemci pište se do seznamu v MŠ.