Fotografování s vánoční tématikou

Dne 11. a 12. října 2022 proběhne fotografování s vánoční tématikou.

Ukázka fotografií a bližší informace získáte u třídních učitelek.