Zápis do MŠ

logoZákladní škola a Mateřská škola

Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

mobil 731 517 500

www.skolabelkovice.cz

ID datové schránky: w79mbdx

******************************************************************************************

Zápis dětí do MŠ Bělkovice-Lašťany

Zápis do MŠ Bělkovice-Lašťany pro školní rok 2023/2024 proběhne

4. 5. 2023 v budově MŠ Bělkovice-Lašťany.

 

Ø Ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 8:00 do 13:00 hod. si lze v MŠ vyzvednout přihlášku (můžete ji přinést již vyplněnou) k zápisu do MŠ a předběžně si své dítě zapsat.

 

Ø Doklady k zápisu: občanský průkaz, rodný list dítěte (kopii), přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy s razítkem od praktického dětského lékaře (přihlášku naleznete www.skolabelkovice.cz)

 

Ø Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly

do 31. 8. 2023 pěti let. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce do MŠ zapsat v termínu zápisu.

 

Ø Ve čtvrtek 4. 5. 2023 bude současně i „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.“ Rodiče si mohou prohlédnout prostory MŠ a seznámit se s výchovně vzdělávacím programem naší MŠ.

 

Vyplněnou přihlášku odevzdají rodiče (zákonní zástupci dítěte)

11. 5. 2023 od 8.00 do 15:00 hod.

zástupkyni ředitele pro MŠ

Petře Martínkové.

    Děti budou přijaty dle stanovených kritérií k přijímání dětí

do Mateřské školy Bělkovice-Lašťany, které jsou k nahlédnutí http://ms.skolabelkovice.cz/.

Po ukončení zápisu bude na internetových stránkách MŠ a na dveřích MŠ zveřejněn seznam přijatých dětí.

       

                                                                   

                                                      Mgr. Lubomír Sklenář

                                                                                                                                                           ředitel ZŠ a MŠ

 

 

V Bělkovicích-Lašťanech 11. 4. 2023