Logopedická depistáž

Ve středu 13. 9. 2023 proběhne orientační vyšetření řeči dětí logopedickým pracovníkem SPC Olomouc. Bližší informace v MŠ.