Poplatek za školní družinu 2022/2023

  • Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek 50  Kč za měsíc -příspěvek na hračky,hry,výtvarný materiál,sportovní potřeby a drobné odměny pro děti.
  • Splatnost může být ve dvou obdobích:
  • září - leden 250 Kč ( splatnost do 31.října 2022 )
  • únor - červen ( splatnost do 28.února 2023 )
  • jednorázově na celý školní rok 500 Kč ( splatnost do 31. října 2022 )
  • Částku můžete zasílat na účet: 1809659349/0800,VS 200

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte.Je možné platbu provést také u p.vedoucí školní jídelny I.Dokoupilové.