Zářijové akce - I. oddělení

  • 13.9. - vycházka na farmu k Němečkům - děti mohou vzít pro koně mrkve a jablka ( akce se koná pouze za příznivého počasí )
  • 15. 9. - pobyt na hřišti na Brodku ( pouze za příznivého počasí )
  • 20.9. - beseda se zástupci místních hasičů - p.Zdařilovou a p.Zdařilem na téma : Evakuace z místnosti
  • 22. 9. - vycházka po okolí ( pouze za příznivého počasí )
  • 29.9. - vycházka do lesa - budeme tvořit domečky pro skřítky ( pouze za příznivého počasí )