Poděkování

  • Děkujeme paní Němečkové za zajímavé povídání o chovu koní a o možnosti nahlédnout na její farmu.