Poděkování

  • Děkujeme zástupcům místních dobrovolných hasičů v zastoupení manželů Zdařilových za poučné odpoledne, kdy se děti dozvěděly, jak se evakuovat ze školy ( jiné místnosti ) a možnosti vyzkoušet si různé techniky evakuace.