Poděkování

Děkujeme manželům Zdařilovým za ukázky a nácvik I. pomoci.