1. 12. - Poděkování

  • Děkujeme všem maminkám : paní Zdráhalové , Nastoupilové , Dlouhé , Bednářové , Šiškové , Zdařilové , Čurlejové a babičce Waloszkové za pomoc při výrobě adventních věnců . 
  • Pomoci si moc vážíme a budeme se těšit na další spolupráci.