6. 12. - Poděkování ,,Mikulášovi a jeho družině ,,

  • Tento týden nás ve školní družině navštívil Mikuláš v doprovodu anděla s čertem.
  • Děti nejprve předvedly své dovednosti přednesem básniček a zpíváním vánočních písniček . Pak Mikuláš s andělem a čertem rozdali dětem sladkou odměnu a nechybělo také uhlí z pekla.
  • Děkujeme paní Martínkové, paní Hronové a panu Babicovi za pomoc při realizaci úspěšné akce . ( viz. fotogalerie  školní družiny )