15. 1. - Poděkování

  • Jménem dětí i rodičů děkujeme p.Slabému za ochotu podělit se s námi o zkušenostech s problematikou : ,, Jak zvládat dětský strach,, . ( viz. fotogalerie I.oddělení školní družiny )