Škola od 5. - 8. září 2023

  • V zářijovém týdnu od úterý 5.9. do pátku 8.9.2023 budou mít všechny třídy pouze 4 vyučovací hodiny, tzn. začátek vyučování v 7.30, konec vyučování v 11.10 - poté odchází do ŠJ v čase mezi 11.25 - 11.45.
  • v úterý 5.9. proběhnou třídnické hodiny
  • od středy 6.9. začne výuka podle rozvrhu
  • škola je otevřená od 7.00, ranní družina od 6.30