AUTORSKÉ ČTENÍ - KNIHY KDO KRADE DĚTEM ČTENÍ A POHÁDKY

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 proběhne na naší škole autorské čtení a beseda s panem spisovatelem Jiřím Krečem pro 3. - 5. třídu ZŠ.

Scénář besedy:

Úvodní slovo - obecně o obou knihách, proč jsem je napsal a kdo jsou Terezka, Muž s dýmkou, Panáček s dlouhým nosem, Chlapec s kordem. 

Čtení z knihy KDO KRADE DĚTEM ČTENÍ spojeno se soutěží pro přítomné o cenu

Čtení z knihy KDO KRADE DĚTEM POHÁDKY spojeno se soutěží pro přítomné o cenu 

Odpovědi na dotazy dětí či pedagogů.

Každé dítě obdrží záložku do knihy a záznamový arch pro přečtené knihy.

Jiří Kreč - tatínek Terezky z knihy

KDO KRADE DĚTEM ČTENÍ a KDO KRADE DĚTEM POHÁDKY

detektiv@loupezstoleti.cz

www.kdokradedetem.cz