Poděkování rodině Zdařilových

Na Stránce u Zdařilů vyrostly vánoční stromky. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodině Zdařilových, která pro děti z MŠ a žáky ZŠ připravila a “zasadila” vánoční stromečky k nazdobení. Každá třída si mohla nazdobit svůj vlastní stromeček, dětem udělali obrovskou radost. Děkujeme!