Vlastivědné muzeum

Žáci 4. B navštívili výstavu Barevný svět hornin ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstavy byl přítomen i její kurátor Mgr. Martin Kováček, který ochotně dětem určil jejich vlastní nerosty, jež si s sebou do muzea za tímto účelem přivezly. Bylo to velmi zajímavé a inspirativní setkání. Jakým překvapením bylo zjištění, že jeden z exponátů - slepenec - byl nalezen v lokalitě Bělkovice!