Pracovní činnosti - příprava jednoduchého pokrmu, 17.10.2023